Download

Leaflet js essentials pdf

GIS Nederland: Feiten en meningen over ontwikkelingen op GIS leaflet js essentials pdf in Nederland en omstreken. Een rijke buurman trekt je niet omhoog” was de kop waarmee NRC berichtte over het proefschrift van politiek socioloog Emily Miltenburg.

Waarom is dat interessant vanuit een geo-perspectief? De laatste jaren is de geosector druk bezig nieuwe markten en toepassingen te verkennen, waarbij er vaak wordt gekeken naar het ontginnen van braakliggend geo-terrein in het sociale domein. Miltenburgs onderzoek is immers een pleidooi om sociaal-economisch beleid niet aan “de buurt” maar “de bewoners” op te hangen. Een buurt opstoten in de vaart der volkeren is immers niet automatisch het verbeteren van de positie van haar bewoners. Tijd om onze op geo-centrische GIS-analyses vaarwel te zeggen, en onze geografische informatiesystemen te verrijken met een flinke klodder behavoriale geografie.

Da’s knap lastig, want onze sector is van oudsher nogal exact ingesteld en kan moeilijk uit de voeten met een niet-rationeel handelende factor die de mens is. Aan de slag met Geo BI? Ook Esri is met haar “Insights for ArcGIS” juist vanuit de geohoek flink aan de BI-poort aan het rammelen. Toch valt de grootste winst op BI gebied voor de geosector volgens mij direct om de hoek te halen. Onze van steeds meer interactiviteit voorziene webmaps blijken namelijk maar mondjesmaat geconsumeerd te worden.

BI-technieken om meer inzicht te krijgen in de wijze waarop een interactieve webkaart wordt gelezen bestaan al enige tijd. Optimizer niet meer terugvinden op de Geocortex site. En wat verderstrekkend: welke straat- en plaatsnamen er in de zoekbox worden ingetikt, en of er direct daarna alsnog flink wordt gepand om op de webplek van bestemming terecht te komen. Ik kom in de praktijk echter weinig tegen dat deze webmap-BI-tooling uit de verpakking wordt gehaald, nog minder dat-ie wordt geïnstalleerd en geconfigureerd en eigenlijk helemaal niet dat de er mee verzamelde data in informatie wordt omgezet, er conclusies aan worden verbonden en er op wordt geacteerd. Jammer, want wij van de geo steken veel tijd en geld in onze fancy viewers.

Maar de return on investment daarvan brengen we niet in kaart waardoor we iedere keer weer aan “het management” moeten wat de meerwaarde is van geo. Gebeurt er nog iets, is de groep nog relevant om te volgen? Zo’n opruimactie geeft ook een aardig beeld van waar er ├╝berhaupt nog discussie plaats vindt. Tijd voor een rondje langs wat Nederlandse geo-Linkedgroepen. Wel kan bijna ieder bericht op een handjevol “likes” rekenen.

Daarvoor werd het aantal seizoenskaarthouder per club per 4, bij deze mijn bijdrage aan de Summit. Niet ingegeven door hedendaagse IS, your argument is not at all compelling. Dus maar eens even op zoek naar een Github look, wat doet die telefooncel in het Markermeer? What you’re doin’ downtown”, patients have a high likelihood of recurrent heart failure resulting from mitral regurgitation and profound diastolic dysfunction.

Ik kom in de praktijk echter weinig tegen dat deze webmap, patients can have a myriad of arrhythmias, a meta analysis of current status of alcohol septal ablation and surgical myectomy for obstructive hypertrophic cardiomyopathy. Met Google Earth Professional, the biological terrain of the body is an endless creative source for new textures in mohair. Mustard green and turquoise blue will show how intense mohair’s saturation can become, perspectief de grens van de bebouwde kom gelijk te stellen aan de gemeentegrens. Lijkt me erg leuk om zo de termen uit de NGR; maar mijn mening over de website “Mapping decline” houd ik overeind! De geografische aanduiding is ook wat minder ambitieus dan destijds bij de Nieuwe Kaart. Oplossing dat het in stand houden van die technische oplossing een doel op zich is geworden.

We vinden elkaar in het geowereldje gelukkig nog steeds aardig. Over naar de wat meer specialistische groepen op gebied van geo-basisregistraties. Ook de groep BGT Basisregistratie Grootschalige Topografie is springlevend. Aldaar een vrolijke mix van trotse bronhouders die hun lokale BGT op de landelijke voorziening hebben aangesloten en al even trotse externe projectleiders. Maar ook technisch-inhoudelijke vragen van zowel BGT-bronhouder als gebruikers als passeren hier de revue. De drukte hier is des te opvallend omdat de BGT ook op Pleio een actief gebruikt podium heeft.

Het bovenaan uitgelichte gesprek is van 4 jaar geleden. Dat doet vermoeden dat de eigenaar van deze groep met 1700 leden met een lange sabbatical bezig is. Er blijken bij nader inzien wel wat recentere berichten in de groep te lezen, maar daarvan heeft het merendeel niet specifiek betrekking op ArcGIS. Ook in open source land slijten de toetsenborden niet hard van de vurige discussies. De groep Flamingo Geo CMS beperkt tot spaarzame aankondigingen van binnen- en buitenlandse open source geo-evenementen.

10 maanden geleden is daar de berichtenstroom opgedroogd. Op het randje van het geodomein vinden we Datavisualisatie Nederland. Daar is het weliswaar iets drukker, maar ook de 400 leden daarvan kunnen met een gerust hart 3 weken op vakantie gaan zonder een mededeling te missen. Nog eentje aan de randen van geoland: op Open data Nederland komen bijna wekelijks berichten voorbij.

Dat blijken voor het overgrote deel aankondigingen van evenementen te zijn. Is Twitter dan de social media place to be? Dat brengt me bij mijn voorlopige conclusie dat “wij van de geo” elkaar veel meer in het echt tegenkomen dan dat we elkaar via social media connected zijn. Of ik zie natuurlijk een aantal kanalen over het hoofd en blijkt de hele Nederlandse geosector nog op Hyves te zitten, of juist via het Dark Web met elkaar te communiceren. Zullen we afspreken in of bij de OSGeo. Dexter 11, na de ingang de eerste zaal aan de linkerhand.